Informació general i condicions generales d’utilització de la pàgina web

1. INFORMACIÓ GENERAL DE LA PÀGINA WEB

Taxo Valoración S.L., (“Taxo”) com a titular de la pàgina www.taxo.es, posa esta pàgina web a disposició dels usuaris d’Internet, a fi de proporcionar accés als productes i servicis de Taxo i les empreses del Grup Tinsa, permetent a més, la descàrrega d’informes, la contractació de servicis i l’accés a altres plataformes d’interés.

A continuació es reflectixen les següents dades d’informació general d’este lloc Web:
• Titular: Taxo Valoración S.L.
• CIF: B-96735576
• Dades Registrals: Inscrita en el Registre Mercantil de València, al Tom 6022, llibre 3328, foli 161, full número V-59167, inscripció 1ª.
• Direcció: C/ Universitat, nº 3, 1, 46003 València (Espanya)
• Contacte: info@taxo.es o 963 258 040

2. ACCEPTACIÓ DE TERMES

La utilització de la pàgina web atribuïx la condició d’usuari i implica el coneixement i l’acceptació de totes les condicions generals i termes d’ús incloses en les presents Condicions Generals d’ús, així com el compliment de les especials advertències o instruccions d’ús contingudes en les mateixes o en la Pàgina web i obrar sempre d’acord amb la llei, als bons costums i a les exigències de la bona fe, emprant la diligència adequada a la naturalesa del servici de què disfruta, abstenint-se d’utilitzar la Pàgina web de totes maneres que puga impedir, danyar o deteriorar el funcionament normal del mateix, els béns o drets de Taxo, els seus proveïdors, la resta d’Usuaris o en general de qualsevol tercer.
Alguns servicis accessibles per als usuaris a través de la pàgina web poden estar sotmesos a l’acceptació de les Condicions Generals o particulars per a la seua contractació que hauran de ser acceptades per l’usuari abans d’iniciar la prestació del servici.

Taxo es reserva la facultat de modificar unilateralment les condicions i termes d’ús d’esta pàgina, així com les condicions generals o particulars per a la contractació de servicis.

Els continguts facilitats en estes pàgines estan dirigits a usuaris residents a Espanya i a aquells residents en altres països on els productes i servicis de Taxo estiguen autoritzats.

3. POLÍTICA DE SEGURETAT
Taxo garantix l’adopció de mesures de seguretat raonables en totes les comunicacions amb els seus clients. Totes les operacions de dades es realitzaran en un servidor segur, basat en l’estàndard SSL, que per mitjà d’un sistema d’encriptació, impossibilita l’accés a les dades enfront d’intents de violació per tercers. No obstant això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics en Internet no són enterament fiables i que, per tant, Taxo no pot garantir la inexistència de virus o altres elements que puguen produir alteracions en els sistemes informàtics de l’usuari o en els seus fitxers continguts en els mateixos.

4. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL. PROHIBICIÓ D’HIPERENLLAÇOS

Tots els continguts que es mostren en la pàgina web i en especial, dissenys, textos, gràfics, logos, icones, botons, programari, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualssevol altres signes susceptibles d’utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de Taxo o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seua inclusió en el Lloc Web.

En cap cas s’entendrà que es concedix cap llicència o s’efectua renúncia, transmissió, cessió total o parcial de dites dretes ni es conferix cap dret ni expectativa de dret, i en especial, d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquestos continguts sense l’autorització prèvia expressa de Taxo o dels titulars corresponents. Qualsevol explotació de tot o part del contingut de la pàgina, efectuada de qualsevol forma o per qualsevol mitjà està estrictament prohibit.

No es podrà establir cap vincle a la pàgina des de qualsevol altra web sense el previ i expresse consentiment de Taxo.”

És possible que el Lloc Web pose a disposició de l’usuari, únicament per a la busca de, i accés a, la informació, continguts i servicis disponibles en Internet, hiperenllaces o dispositius tècnics d’enllaç (per exemple, enllaços o botons) que permeten a l’usuari l’accés a llocs o portals d’Internet pertanyents a o gestionats per tercers (els “Sitios Enlazados”). Taxo no oferix ni comercialitza per si ni per mitjà de tercers la informació, continguts i servicis disponibles en els Llocs Enllaçats, ni aprova, supervisa o controla de cap manera els continguts i servicis i qualsevol material de qualsevol naturalesa existent en els mateixos, assumint l’usuari de manera exclusiva tota la responsabilitat de la navegació a través dels mateixos.

5. RESPONSABILITAT DE TAXO VALORACIÓN S.L.

Taxo únicament respondrà dels danys que l’Usuari puga patir com a conseqüència de la utilització de la pàgina quan els dits danys siguen directament imputables a una actuació dolosa d’esta companyia. L’Usuari reconeix i accepta que la utilització de la pàgina, així com l’adquisició dels productes en ella oferits es realitza davall el seu sencer risc i la seua sencera responsabilitat.

L’usuari serà l’únic responsable de les infraccions en què puga incórrer o dels perjuís que poguera causar a tercers per la indeguda i il·legítima utilització d’esta pàgina web.

Taxo no es fa responsable dels perjuís que es pogueren derivar de, amb caràcter merament enunciatiu i no limitador (i) Inferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries y/o desconnexions en el funcionament operatiu d’este sistema electrònic o en els aparells i equips informàtics dels Usuaris, motivades per causes alienes a Taxo que impedisquen o retarden la prestació dels servicis o la navegació pel Sistema; (ii) Retards o bloquejos en l’ús causats per deficiències o sobrecàrregues d’Internet o en altres sistemes electrònics; (iii) Que puguen ser causats per terceres persones per mitjà d’intromissions il·legítimes fora del control de la Pàgina web i que no siguen conseqüència directa d’una actuació dolosa atribuïble a Taxo; (iv) Les divergències de la informació, documentació y/o altres contingut de la Pàgina web que pogueren existir entre la versió electrònica i la versió impresa; (v) De la impossibilitat de donar el Servici o permetre l’accés per causes no imputables a Taxo, degudes a l’Usuari, a tercers, o a supòsits de força major.

Taxo no controla, amb caràcter general, la utilització que els Usuaris fan de la Pàgina web. En particular Taxo no garantix davall cap extrem que els Usuaris utilitzen el Servici de conformitat amb la llei, les presents Condicions Generals, la moral i bons costums generalment acceptades i l’orde públic, ni tampoc que ho facen de forma diligent i prudent.

Taxo no es responsabilitzarà en cap cas d’aquells continguts que pogueren visualitzar-se per mitjà d’enllaços electrònics (“links”), directament o indirectament, a través d’esta pàgina web, així com d’aquells continguts que pogueren transmetre’s per mitjà de tals enllaços. La presència de “links” en esta pàgina web, excepte manifestació expressa en contra, té una finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació per part de Taxo sobre aquells, llevat que expressament s’indique. Estos enllaços no representen cap tipus de relació entre Taxo i els titulars de les pàgines web a què aquells remeten. Taxo es reserva el dret de retirar de manera unilateral i en qualsevol moment els enllaços que apareixen en la seua pàgina web. Taxo cooperarà, si és requerida per orde judicial o per les autoritats pertinents, en la identificació de les persones responsables d’aquells continguts que violen la llei.

6. COMUNICACIONS

A l’efecte de les presents Condicions Generals d’Ús, i per a qualsevol comunicació que siga necessària entre Taxo Valoración S.L. i l’Usuari, estos hauran de dirigir-se al Departament de Màrqueting per mitjà de correu electrònic (enviant un missatge a info\@taxo.es o bé per mitjà de comunicació escrita dirigida al Departament de Màrqueting, Carrer Universitat, 3 1r, 46003 – València). Les comunicacions de Taxo Valoración S.L. a l’Usuari es realitzaran d’acord amb les dades aportades per este al registrar-se. L’Usuari accepta expressament per a totes les comunicacions relacionades amb la utilització de la Pàgina web, y/o l’adquisició de béns, la utilització del correu electrònic com a procediment vàlid per a la remissió de les dites comunicacions.

7. LEGISLACIÓ APLICABLE. SUMISIÓ A FUR

Les presents condicions, es regiran per la legislació espanyola, que se serà aplicable en el no disposat en este contracte en matèria d’interpretació, validesa i execució. Les parts renuncien expressament al fur que els poguera correspondre i sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de Madrid per a resoldre qualsevol controvèrsia que puga sorgir en la interpretació o execució de les presents condicions contractuals.

Utilizamos cookies propias y de terceros que recogen información relacionada con sus hábitos de navegación que permiten elaborar bases estadísticas para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad. Si continúa navegando en esta página, consideramos que acepta su uso en los términos indicados en la política de cookies. Más

Los ajustes de cookies de esta web están configurados para "permitir cookies" y así ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues utilizando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en "Aceptar" estarás dando tu consentimiento a esto.

Cerrar